:
: 0
 DEFENDER SHINY

Defender "Shiny",

 0,0
: :

1


:
:
/:
: 0,0
/ :
:
:
:
: